kartoteka

829147
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
407
605
2022
557532
10445
22935
829147

 

 

Rozmieszczenie i liczebność

 

       pic 86

pic 87

Z europejskiego planu ochrony niedźwiedzia

brunatnego (Swenson i in., 1998)

Dane z Państwowego Monitoringu

Środowiska Głównego Inspektoratu

Ochrony Środowiska

 

 

W czasach historycznych niedźwiedź brunatny występował na terenie całego kraju. Mimo, iż był chroniony prawem jako królewskie zwierze łowne (jedynie królowie i arystokraci mogli polować na niedźwiedzie), tępiono go bezwzględnie wszelkimi sposobami. W XVIII wieku niedźwiedź był uznawany za szkodnika. Aby go zabić, zastawiano wymyślne pułapki - pod drzewami z gniazdami pszczół kopano w lesie doły najeżone ostrymi palami. W czasach chronicznego ubóstwa ówczesnego okresu niedźwiedzie mięso, tłuszcz oraz futro miały ogromną wartość. Nadmierne polowania oraz postępująca degradacja siedlisk spowodowały stopniowe ustępowanie gatunku z coraz większych obszarów. Począwszy od XVI wieku eksterminacja stała się jeszcze bardziej intensywna i wkrótce występowanie gatunku zostało ograniczone do Karpat. Do końca I wojny światowej w kraju przetrwało tylko kilka osobników. Ostoją niedźwiedzi na Niżu Polskim stała się Puszcza Białowieska, ale i tam ostatni osobnik został zabity pod panowaniem rosyjskim w końcu XIX wieku. Po II wojnie światowej liczbę niedźwiedzi w nowych granicach Polski oszacowano na 10-14. Przetrwały jedynie w Tatrach i Bieszczadach. Liczebność ta utrzymywała się do lat 60., kiedy silnie zredukowana populacja niedźwiedzia brunatnego powoli zaczęła się odradzać. Największy wzrost liczby niedźwiedzi odnotowano w Bieszczadach, gdzie duże obszary zostały praktycznie wyludnione w 1947 roku w wyniku ukraińskiej przymusowej deportacji Polaków zamieszkujących południowo-wschodnią część kraju.

Obecnie liczbę niedźwiedzi w polskiej części Karpat szacuje się na około 100-120 osobników (należy jednak zauważyć, że liczebność nigdy nie została wiarygodnie oceniona). Polska populacja niedźwiedzia brunatnego leży na granicy zasięgu populacji karpackiej, której liczebność szacuje się na około 8000 osobników. W polskiej części Karpat wyróżniono pięć głównych ostoi gatunku. Są nimi: Bieszczady, Tatry, Beskid Niski, Beskid Żywiecki, Beskid Sądecki oraz Gorce. Dla polskiej populacji niedźwiedzia brunatnego najcenniejszym obszarem są Bieszczady będące domem dla ponad 70% populacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com