Books & book chapters

Huber Đ., van Manen F.T. 2019. Bear Morphology. In: Vonk J., Shackelford T. (Eds.) Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47829-6

Sergiel A., Van Horn R.C. 2019. Bear Sensory Systems. In: Vonk J., Shackelford T. (Eds.) Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior. Springer, Cham.

Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Sergiel A., Selva N. 2018. Ściśle, czynnie czy krajobrazowo? Niedźwiedziom nie jest wszystko jedno. 79-87, In: Bodziarczyk J. (eds.). Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków. [in Polish]

Shkvyria M.G., Khoetcky P. B., Ulyura E.M., Dikyy I. V., Bautista Leon C. L. 2015. The issue of human-bear relationships. Brown bear (Ursus arctos): problems of conservation and studying of population in Ukraine. (Eds. Dikyy I. V., Shkvyria M.G.), 73-101. Juice Group Ukraine press, Kiev. ISBN 978-617-7092-57-4. [in Ukrainian with English summary]

Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (Eds.) 2014. The Welfare of Animals in Zoos and EU Legal Standards. Publishing House ELIPSA: 1-173.

Sergiel A., Maślak R. 2014. The welfare of captive bears. In: Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (Eds.). The Welfare of Animals in Zoos and EU Legal Standards, Publishing House ELIPSA: 129-139.