Książki i rozdziały książek

Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Sergiel A., Selva N. 2018. Ściśle, czynnie czy krajobrazowo? Niedźwiedziom nie jest wszystko jedno. Strony 79-87 w: Bodziarczyk J. (red.). Ochrona ścisła w parkach narodowych I rezerwatach. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.

Shkvyria M.G., Khoetcky P. B., Ulyura E.M., Dikyy I. V., Bautista Leon C. L. 2015. The issue of human-bear relationships. Brown bear (Ursus arctos): problems of conservation and studying of population in Ukraine. (eds Dikyy I. V., Shkvyria M.G.), 73-101. Juice Group Ukraine press, Kiev. ISBN 978-617-7092-57-4. [po ukraińsku, z angielskim streszczeniem]

Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (red.) 2014. The Welfare of Animals in Zoos and EU Legal Standards. Publishing House ELIPSA: 1-173.

Sergiel A., Maślak R. 2014. The welfare of captive bears. W: Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (Eds). The Welfare of Animals in Zoos and EU Legal Standards, Publishing House ELIPSA: 129-139.