Popular articles

Popular articles of the Carpathian Brown Bear Project team:

Selva N. 2020. 140 lat po wyginięciu: czy niedźwiedzie powrócą do Białowieży? [140 years after extinction: will bears return to Białowieża?]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76: 24-29.

Selva N., Berezowska-Cnota T., Olszańska A., Sergiel A. 2020. Spotkania z niedźwiedziami [Encounters with bears]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76: 6-11.

Bautista, C., Naves, J., Revilla, E., Selva, N., 2018. New project: The ecology of brown bear damage at large scales. International Bear News 27, 47–48  [in Polish]

Konopiński M.K., Berezowska-Cnota T., Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T. 2018. Ocena liczebności niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego [Assessment of the brown bear Ursus arctos population size in Tatra National Park]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 410-421  [in Polish]

Sergiel, A., Olszańska, A., Zwijacz-Kozica, T., Selva, N. 2018. Jak zmiany klimatu wpływają na populację niedźwiedzi brunatnych? Przyroda Górnego Śląska 94: 19-20  [in Polish]

Bautista, C. 2014. Results from awarded Experience and Exchange grants: After the trail of brown bear damages in the Ukrainian Carpathians. International Bear News 23: 16-17

Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2014. Lato z niedźwiedziami [Summer with the bears], Tatry (50) 4/2014  [in Polish]

Selva N., Swenson J., Zedrosser A., Giergiczny M., Olszańska A., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2014. News from the GLOBE – Disentangling the Impacts of Global Climate Change on Brown Bear Populations. International Bear News Vol. 23 no. 2 (2014)

Selva N., Sergiel A., Olszańska A., Berezowska T., Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2011. Warsztaty jako narzędzie do opracowania strategii zarządzania populacją niedźwiedzia brunatnego w Polsce [Workshops as a tool for the elaboration of the brown bear Ursus arctos management plan in Poland]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (6): 494-503  [in Polish]