Artykuły popularne

Kilka popularnonaukowych artykułów autorstwa członków zespołu Carpathian Brown Bear Project:

Bautista, C., Naves, J., Revilla, E., Selva, N., 2018. New project: The ecology of brown bear damage at large scales. International Bear News 27, 47–48.

Sergiel, A., Olszańska, A., Zwijacz-Kozica, T., Selva, N. 2018. Jak zmiany klimatu wpływają na populację niedźwiedzi brunatnych? Przyroda Górnego Śląska 94: 19-20

Bautista, C. 2014. Results from awarded Experience and Exchange grants: After the trail of brown bear damages in the Ukrainian Carpathians. International Bear News 23: 16-17

Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2014. Lato z niedźwiedziami [Summer with the bears], Tatry (50) 4/2014

Selva N., Swenson J., Zedrosser A., Giergiczny M., Olszańska A., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2014. News from the GLOBE – Disentangling the Impacts of Global Climate Change on Brown Bear Populations. International Bear News Vol. 23 no. 2 (2014)