Hugo rozpoczyna sezon

W ramach porozumienie między IOP PAN i TPN rozpoczęliśmy obrożowanie niedźwiedzi do badań naukowych mających dać odpowiedź jaki jest wpływ zmian klimatycznych na życie niedźwiedzi. Pierwszy osobnik odłowiony został w ostatnich godzinach marca w Tatrach. Był to bardzo duży, bo ważący aż 220 kg samiec. Niespełna 2 godziny po północy, już 1 kwietnia, Hugo (bo […]

Czytaj więcej

Nowa publikacja

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją naszego zespołu. Artykuł pt. „Unforeseen effects of supplementary feeding: ungulate baiting sites as hotspots for ground-nest predation”, opublikowany w czasopiśmie PLOS ONE, prezentuje wyniki badań nad wpływem dokarmiania zwierzyny na lęgi ptaków zakładających gniazda na ziemi. Wyniki tych badań mogą mieć znaczenie dla ochrony cietrzewia i głuszca, kuraków leśnych zagrożonych […]

Czytaj więcej

Projekt GLOBE – Konkurs na stanowisko adiunkta

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w ramach projektu GLOBE (POL NOR/198352/85/2013) „Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities”, zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań dotyczących wpływu czynników klimatycznych i antropogenicznych na […]

Czytaj więcej