Wstępne spotkanie zespołu projektu – Zagrzeb, 28 maja 2018

Pierwsze spotkanie przygotowawcze do projektu BearHealth odbyło się 28 maja 2018 r. w Zagrzebiu. Skorzystaliśmy z gościnności Zakładu Biologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Zagrzebiu, z którym współpracujemy od wielu lat. W czasie kilkugodzinnego spotkania, omówiliśmy plany projektu dotyczące badań i planowanych publikacji oraz zakres współpracy z chorwackimi naukowcami w ramach poszczególnych modułów.

BearHealth kick-off meeting
BearHealth kick-off meeting