Kolejne spotkanie z chorwackim zespołem i praca z próbami biologicznymi w towarzystwie naszego gościa prof. Davida Janza – maj 2019

Nasz gość i współpracownik, prof. David Janz z Wydziału Weterynaryjnych Nauk Biomedycznych i Toksykologii Uniwersytetu Saskatchewan w Saskatoon w Kanadzie, wygłosił w Zagrzebiu seminarium pt.: “Development and application of physiological stress markers in hair and skin of brown (grizzly) bears”.

Team meeting and seminar of Dave Janz in Croatia in May 2019
Team meeting and seminar of Dave Janz in Croatia in May 2019

 

 

 

 

 

 

Po seminarium zajęliśmy się organizacją prób krwi i osocza, które mają pojechać z nami do Polski. Doktor Lana Vrankovic, ekspert z zakresu fizjologii metabolizmu zwierząt, pomaga nam w analizach zawartości kwasów tłuszczowych w tkankach niedźwiedzi.

Team meeting in Croatia in May 2019
Team meeting in Croatia in May 2019

 

 

 

 

 

 

Wspólnie i pod nadzorem prof. Janza przygotowaliśmy próby do transportu.

Work with samples in Croatia in May 2019
Work with samples in Croatia in May 2019