Analizy siedliskowe

Legowisko niedźwiedzia. Fot. Nuria Selva

Celem naszych działań jest ocena preferencji siedliskowych populacji niedźwiedzia brunatnego. Badamy wybiórczość niedźwiedzi względem siedlisk wykorzystywanych do zakładania gawr i barłogów. Informacje o miejscach bytowania poszczególnych osobników uzyskujemy dzięki telemetrii GPS. W przypadku barłogów dokonujemy charakterystyki siedliska (zwarcie koron drzew, widoczność) i porównujemy z losowo wybranymi miejscami przebywania niedźwiedzi, w których nie utworzyły legowiska dziennego. Przy badaniu ogólnych preferencji siedliskowych porównujemy cechy siedlisk bytowania niedźwiedzi (typ lasu, pokrycie, dostępność pożywienia) z miejscami nieużytkowanymi, ale potencjalnie dostępnymi dla gatunku.