Niedźwiedzie z azylu przy Parku Narodowym Synewyr na Ukrainie. Fot. Agnieszka Sergiel

Dr Agnieszka Sergiel gościem Radia Kraków czyli “Tropem “Wielkiej Stopy”… niedźwiedzia

Dr Agnieszka Sergiel była gościem Radia Kraków w audycji “Przed hejnałem”. Opowiadała o swej pasji, jaką są badania nad biologią i ekologią niedźwiedzi. Zapraszamy do wysłuchania tej ciekawej rozmowy. http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/tropem-wielkiej-stopy-niedzwiedzia/  

Czytaj więcej
A brown bear family photo-trapped at a hair-trapping station in the Northeastern Carpathians (SE Poland) while rubbing against a smola tree-trap.

Efektywność nieinwazyjnych pułapek włosowych w badaniach niedźwiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją naszego zespołu. Artykuł pt. „Effectiveness of different types of hair traps for brown bear research and monitoring”, opublikowany w czasopiśmie PLOS ONE, prezentuje wyniki badań nad efektywnością pułapek na włosy, powszechnie wykorzystywanych w badaniach i monitoringu niedźwiedzi brunatnych. Autorzy rekomendują stosowanie pułapek […]

Czytaj więcej
A bear family (female with young) feeding in winter at an ungulate feeding site in Bieszczady Mountains in the northeastern Carpathians (SE Poland) (© IOP PAN)
Samica z młodymi żerująca na miejscu dokarmiania zwierząt kopytnych zimą w Bieszczadach. (© Instytut Ochrony Przyrody PAN)

Dokarmianie jeleniowatych zmienia styl życia niedźwiedzi brunatnych

Nigdy w przeszłości ludzie nie dostarczali dzikim zwierzętom takiej ilości pokarmu. Dokarmianie jest bardzo rozpowszechnione, mimo że jest niekoniecznie dobre dla zwierząt i ekosystemów. Wyniki najnowszych badań wskazują, że dokarmianie jeleniowatych może mieć niezamierzone konsekwencje. Praktyka ta nie tylko wpływa na zachowanie tych zwierząt, ale też zaburza trasy przemieszczania się niedźwiedzi brunatnych, które coraz częściej systematycznie odwiedzają miejsca dokarmiania zwierząt kopytnych. Naukowcy zwracają uwagę na konsekwencje dokarmiania i konieczność poddania tej praktyki ponownej krytycznej ocenie.

Czytaj więcej
Danka z młodymi w Zakopanem

Nie dokarmiaj niedźwiedzi!

Tatrzańskie niedźwiedzie żyją bardzo blisko ludzi. Czasem jednak podchodzą zdecydowanie za blisko. Niedźwiedzica „Danka” wraz z trójką swoich młodych próbuje korzystać z resztek jedzenia z niezabezpieczonych śmietników. Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego i Nuria Selva z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie wzięli udział w materiale filmowym przygotowanym przez red. Renatę Kijowską dla […]

Czytaj więcej
Ślady łap dorosłej samicy

Strona internetowa Carpathian Brown Bear Project była przez ostatni czas nieco uśpiona. Nie oznacza to oczywiście, że zespół CBBP hibernował! Bardzo intensywnie zaangażowaliśmy się w realizację projektów GLOBE , BearDamages oraz nowego projektu BearConnect.  Już niedługo poinformujemy o nowych publikacjach i naszych aktualnych działaniach.

Czytaj więcej