Prace laboratoryjne z sierścią niedźwiedzi

W czerwcu i lipcu 2019 spędziliśmy kilka tygodni na przygotowywaniu i mieleniu prób sierści w naszym laboratorium ekofizjologicznym. Jesteśmy w pełni wyposażeni do przygotowywania tkanek keratynowych do stadium proszku, który jest gotowy do ekstrakcji i analizy koncentracji kortyzolu przy użyciu metody immunoenzymatycznej. Od 2014 roku współpracujemy z  laboratorium prof. Davida Janza w Saskatoon gdzie wysyłamy nasze sproszkowane próby.

Bear hair and lab work
Bear hair and lab work
Bear hair and lab work