Koronawirusy u niedźwiedzi

Przez trzy lata przed wybuchem epidemii nasi chorwaccy współpracownicy wraz z liderem naszego projektu prowadzili badania narażenia niedźwiedzi brunatnych z populacji dynarskiej na wiele patogenów, również wirusowych. Badania obejmowały m.in. wirusy z grupy alfakoronawirusów, które są powszechne wśród drapieżnych i powodują infekcje jelitowe. Przebadano około 300 próbek krwi niedźwiedzi. Wszystkie okazały się negatywne. Planujemy przetestować nasze próby również pod kątem betakoronawirusów, do których należy wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19. Będzie to jednak możliwe dopiero po ustaniu pandemii, ponieważ laboratorium, z którym współpracujemy jest obecnie zajęte badaniem prób pochodzących od ludzi.

PCR tests work by detecting specific genetic material within the virus. (Image: © Shutterstock)

Prace nad patogenami wirusowymi wykonuje dla nas dr Vladimir Stevanovic na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Zagrzebiu w ramach projektu BearHealth i poprzednich projektów dotyczących niedźwiedzi brunatnych.