Plany ochrony

W roku 2011 w ramach projektu „Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi” (POIS.05.03.00-00-050/08-00) realizowanego przez SGGW w Warszawie opracowaliśmy projekt Programu ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Projekt ten został skorygowany w roku 2012, jednak do dnia dzisiejszego nie został wdrożony.