Badania narażenia na patogeny odkleszczowe

Z naszym współpracownikiem dr. Markiem Asmanem spotkaliśmy się 18 grudnia 2018 r. w Krakowie. Doktor Asman specjalizuje się w molekularnych i serologicznych metodach badania ekspozycji na patogeny i jest dla nas niewyczerpanym źródłem wiedzy, zwłaszcza o chorobach odkleszczowych, narażenie na które planujemy zbadać u niedźwiedzi. Omówiliśmy szczegóły naszej współpracy, a także zaplanowaliśmy przekazanie prób do badania pilotowego i zasadniczego badania patogenów w próbach krwi i osocza. Analizy zostaną wykonane w laboratorium Zakładu Parazytologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu.

Meeting on the study of pathogens