Large carnivore long-distance dispersal events documented in Europe

Niedźwiedzie bez granic: przemieszczanie się drapieżników na dalekie dystanse w zdominowanych przez człowieka krajobrazach

Duże drapieżniki występujące na terenie Europy wciąż przemieszczają się na dalekie dystanse w zdominowanych przez ludzi, rozdrobnionych krajobrazach. Przykładem niech będzie niedźwiedź Iwo, który podróżował z Tatr na Ukrainę przez Słowację i którego […]

Czytaj więcej