Warsztaty medycyny konserwatorskiej

Korzystając z okazji, że przez cztery tygodnie gościliśmy prof. Davida Janza, zorganizowaliśmy w Instytucie warsztaty medycyny konserwatorskiej. Warsztaty „Conservation Medicine in the Anthropocene: Applications of Modern 21st Century Technologies to the Assessment of Wildlife Health” odbyły się 15 maja 2019 r. Wydarzeniu przewodniczył nasz gość specjalny. Współczesne laboratorium badań biologicznych jest wyposażone w wiele nowoczesnych narzędzi. Pomimo, że niektóre z nich są z powodzeniem wykorzystywane w badaniach biomedycznych dotyczących człowieka, ich zastosowanie w ochronie dzikich gatunków zwierząt dopiero stoi u progu.

Nasi główni prelegenci (prof. David Janz, dr hab. Nuria Selva, prof. Djuro Huber, dr hab. Aleksandra Biedrzycka i dr Agnieszka Sergiel) przedstawili niektóre z wspomnianych narzędzi i poruszyli następujące zagadnienia: (1) mierzenie koncentracji hormonów w „nietypowych” macierzach (np. sierści, moczu, odchodach, ślinie, łuskach), (2) „-omiki” (np. proteomika, metabolomika czy transkryptomika), (3) kompleksy zgodności tkankowej (major histocompatibility complex, MHC) czy (4) izotopy stabilne. Zastosowanie tych technik w ekologii może przyczynić się do podtrzymania funkcjonowania populacji, zbiorowisk i bioróżnorodności.

Conservation medicine workshop
Prof. David Jenz Conservation medicine workshop
Conservation medicine workshop