O projekcie BearHealth w krótkim filmie!

Zespół projektu BearHealth przedstawia krótki (<6 min) materiał wideo. W popularny sposób podsumowuje on główne działania i niektóre rezultaty dwuletniego projektu.

Film koncentruje się na jednym z badanych przykładów wpływu człowieka na zdrowie populacji i ilustruje kilka ważnych aspektów sztucznego dokarmienia niedźwiedzi i innych zwierząt. Prace nad wynikami projektu trwają i będziemy kontynuować ich upowszechnianie.

Film dostępny jest na kanale YouTube Instytutu Ochrony Przyrody PAN https://www.youtube.com/watch?v=USvmpECAzUQ.