Telemetria

fot. Filip Zięba

Niektórym niedźwiedziom zakładane są obroże z nadajnikami GPS-GSM, które umożliwiają dokładną lokalizację zwierząt. Dane są przechowywane w pamięci i wysyłane za pomocą sieci GSM (jako wiadomość na telefon komórkowy) do komputera-stacji. Wprowadzamy lokalizacje niedźwiedzi do odbiorników GPS, a następnie kontrolujemy miejsca ich przebywania pod kątem badania aktywności zwierząt (odpoczynek, żerowanie na owadach lub owocach, przemieszczanie się). Takie postępowanie ułatwia także gromadzenie materiałów do badań – odchodów oraz włosów. Stosowane obecnie obroże wyposażone są w mechanizm, który powoduje ich odpięcie w ustalonym czasie i / lub zdalnie w dowolnym momencie, gdy niedźwiedź jest blisko. Dzięki telemetrii GPS możliwe jest zbieranie podstawowych informacji dotyczących ekologii gatunku (aktywność, areał osobniczy, miejsca żerowania, składniki diety, wybiórczość siedliskowa), oraz kwestie związane z ochroną, takie jak nielegalne wysypiska śmieci i miejsca dokarmiania, korytarze ekologiczne, niebezpieczne przejścia przez drogi i miejsca, które wymagają szczególnej ochrony. Dzięki badaniom z wykorzystaniem telemetrii możliwe jest również prowadzenie dokadnego monitoringu niedźwiedzi niewykazujących lęku przed człowiekiem, w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym.