Analizy patogenów odkleszczowych

We wrześniu i październiku tego roku ukończyliśmy poważną część serologicznych i molekularnych analiz patogenów odkleszczowych. Zastosowane metody detekcji celowały w takie patogeny jak Borrelia burgdorferi, Coxiella burnetii, Anaplasma spp., Toxoplasma spp., Babesia microti (i inne gatunki babeszji), Rickettsia helvetica (i inne gatunki riketsji), a także Bartonella spp.

Analysis of tick-borne pathogens
Analysis of tick-borne pathogens