Próby pokarmu niedźwiedzia brunatnego w Chorwacji

W poszczególnych sezonach tego roku (do października 2019 r.) pobieraliśmy próby pokarmu niedźwiedzia brunatnego w terenie w Chorwacji, przy wydatnym zaangażowaniu naszych lokalnych współpracowników. Próby te posłużą kalibracji wyników analiz izotopów stabilnych uzyskanych z kości i sierści niedźwiedzi.

Bear foods sampling in Croatia by October 2019
Bear foods sampling in Croatia by October 2019
Bear foods sampling in Croatia by October 2019
Bear foods sampling in Croatia by October 2019
Bear foods sampling in Croatia by October 2019