IBA2012 – Nowe Delhi, Indie

21. Międzynarodowa Konferencja organizowana przez International Bear Association (IBA) odbyła się w dniach 26-30 listopada br. w Nowym Delhi w Indiach. Obok poruszanych klasycznych zagadnień, takich jak monitoring populacji, ochrona, ekologia czy sytuacja niedźwiedzi w niewoli, miała miejsce specjalna sesja poświęcona problemowi handlu żywymi okazami niedźwiedzi i ich częściami. Temat zarządzania konfliktami w relacji […]

Czytaj więcej
Fot. Miha Krofel

Aktualna wersja programu ochrony niedźwiedzia w Polsce

Po dokonaniu oceny uwag zgłoszonych przez różne osoby i instytucje do zaprezentowanego w listopadzie 2011 r. w Warszawie projektu Planu Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego w Polsce, nowa wersja programu została opracowana w marcu 2012 r. Do każdego z autorów zgłoszonych uwag został skierowany szczegółowy komentarz. Ostatnia wersja Planu Ochrony […]

Czytaj więcej

Kwestie transgraniczne na konferencji

W dniach 6-7 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja pn. „Ochrona dużych drapieżników w aspekcie transgranicznym”. Spotkanie organizowane jest przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Więcej informacji tutaj.

Czytaj więcej

Bliskie spotkania

Ukazała się nowa publikacja skandynawskich kolegów, którzy zbadali zachowanie samotnych niedźwiedzi wyposażonych w obroże z nadajnikiem GPS, gdy zbliżały się do nich spacerujące osoby. Większość niedźwiedzi (80%) opuszczało miejsce, kiedy człowiek się zbliżał. Dystans ucieczki był większy, gdy zwierzę było aktywne – wynosił ponad 100 metrów, a mniejszy (około 70 m), kiedy niedźwiedź odpoczywał. Drapieżnik był widziany […]

Czytaj więcej

Model jakości siedliska niedźwiedzia brunatnego w północnych Karpatach

Model jakości siedliska niedźwiedzia brunatnego opracowany dla północnych Karpat wskazuje na istnienie poważnych zagrożeń dla utrzymania łączności między dwoma segmentami populacji. Do przetestowania kilku hipotez wykorzystano dane w postaci 3151 obserwacji z Polski z okresu 1985-2005. Głównym czynnikiem warunkującym występowanie niedźwiedzi jest obecność […]

Czytaj więcej