Fot. Miha Krofel

Aktualna wersja programu ochrony niedźwiedzia w Polsce

Po dokonaniu oceny uwag zgłoszonych przez różne osoby i instytucje do zaprezentowanego w listopadzie 2011 r. w Warszawie projektu Planu Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego w Polsce, nowa wersja programu została opracowana w marcu 2012 r. Do każdego z autorów zgłoszonych uwag został skierowany szczegółowy komentarz. Ostatnia wersja Planu Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego w Polsce oraz odpowiedź na uwagi do pobrania poniżej:

Projekt programu ochrony niedźwiedzia – wersja marzec 2012

Program ochrony niedźwiedzia – marzec 2012
Załącznik A
Załącznik B
Załącznik C
Załącznik D

Odpowiedź na uwagi

ewa zysk-gorczynska
kaban
kajetan perzanowski
klub przyrodnikow
rdlp krosno