Czy niedźwiedzie wiedzą, że są obiektem polowań?

Wiadomym jest, że odstrzał dużych drapieżników ma konsekwencje demograficzne; jednak wpływ polowań na zachowanie drapieżników jest jak dotąd słabo poznany. Ostatnie badania przeprowadzone w Szwecji porównujące aktywność 78 niedźwiedzi z okresu przed i w trakcie polowań na te drapieżniki, pokazały zmianę wzorców aktywności wraz z rozpoczęciem sezonu łowieckiego. Polowanie na niedźwiedzie (od 21 sierpnia do wykorzystania ustalonego limitu odstrzału, co zwykle ma miejsce w październiku) jest dozwolone w ciągu dnia i zbiega się też w czasie z sezonem polowań na łosie. Często polowania kończą się dopiero, gdy niedźwiedzie wchodzą do gawr (z końcem października). W naturalnych warunkach, niedźwiedzie powinny stawać się aktywne również w porze dziennej. Jednak po rozpoczęciu sezonu polowań żyjące samotnie, narażone na odstrzał osobniki poruszały się rzadziej w ciągu dnia, co kompensowały zwiększeniem aktywności po zmroku. Grupy rodzinne, które są chronione niezależnie od wieku młodych, także modyfikują aktywności, ale w mniejszym stopniu niż osobniki zagrożone odstrzałem. Żyjące samotnie niedźwiedzie modyfikowały wzorce aktywności za dnia, aby zapobiec spotkaniom z ludźmi. Ordiz i współautorzy podkreślają, że sezon polowań stanowi zaburzenie, które nakłada się w czasie z krytycznym okresem hiperfagii, kiedy niedźwiedzie muszą intensywnie żerować, żeby gromadzić zapasy tłuszczu przed zapadnięciem w sen zimowy.