Legowiska niedźwiedzi w Parku Narodowym Połoniny

Park Narodowy Połoniny (Słowacja, pow. 406 km2) jest położony w Karpatach Wschodnich i graniczy z polskimi Bieszczadami. Liczbę niedźwiedzi pojawiających się w tym obszarze oszacowano na 25 osobników, z czego 15-ście zostało potwierdzonych nieinwazyjnymi badaniami genetycznymi. Stofik i Saniga odnotowali łącznie 17 gawr i 15 barłogów niedźwiedzia brunatnego na terenie Parku Narodowego Połoniny i w jego otoczeniu. Pierwsza   obserwacja pochodzi z 1974 roku i dotyczy gawrującej samicy z młodymi w rejonie Osadné. Większość gawr była zlokalizowana na stromych stokach o ekspozycji południowo-zachodniej, na wysokości pomiędzy 500 a 900 m n.p.m. Autorzy omówili także przypadki porzucenia legowisk zimowych przez niedźwiedzie, głównie w związku z modernizacją dróg leśnych, łowiectwem, gospodarką leśną i zbieractwem jelenich poroży. Sześć z jedenastu gawr stwierdzono w granicach rezerwatów leśnych, co wskazuje na konieczność zachowania i ochrony niezakłóconych obszarów dla niedźwiedzi w okresie zimowym. Artykuł można pobrać tutaj.