Powrót niedźwiedzi do Puszczy Białowieskiej?

Naukowcy z Białoruskiej Akademii Nauk, Park Narodowy „Białowieżskaja Puszcza”, wraz z Frankfurckim Towarzystwem Zoologicznym, chcą reintrodukować niedźwiedzie w Puszczy Białowieskiej. Według badań opinii publicznej około 80 procent mieszkańców i pracowników parku narodowego naszego wschodniego sąsiada jest za reintrodukcją. Rocznie ma trafić do Puszczy około 8 niedźwiedzi, prawdopodobnie z Rosji. Niedźwiedzie zostały wytępione w Puszczy w drugiej połowie XIX w. W latach 30. XX wieku prowadzona była przez Białowieski Park Narodowy reintrodukcja tego gatunku, którą przerwała wojna. Była to prawdopodobnie pierwsza próba reintrodukcji niedźwiedzia na świecie. Niedźwiedzie sporadycznie odwiedzają Puszczę. Ostatnio niedźwiedź był widziany w jej północnej części w  2010 r. Więcej informacji o reintrodukcji oraz o populacji niedźwiedzi na Białorusi tutaj.