Szkody powodowane przez niedźwiedzie w Karpatach Ukraińskich

Spośród wszystkich krajów karpackich Ukraina jest jedynym bez systemu kompensacji szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie brunatne. To poniekąd prowadzi do ograniczonej wiedzy na temat konfliktów na linii człowiek – niedźwiedź w Karpatach Ukraińskich. Dzięki programowi grantowemu „Experience and Exchange”  organizacji  IBA oraz gościnności i pomocy naszych ukraińskich kolegów i koleżanek, tego lata udało się zebrać wstępne informacje o szkodach powodowanych przez niedźwiedzie na Ukrainie. Wywiady i ankiety przeprowadzono wśród leśników, rolników i pracowników parków narodowych na terenie Narodowych Parków Przyrodniczych – Użańskiego i „Skoliwski Beskydy”. Wstępne wyniki pokazują, że od 2008 roku szkody powodowane przez niedźwiedzie w pasiekach, pogłowiu zwierząt gospodarskich i rolnictwie są rzadkie. Niska częstość występowania szkód w tym regionie może być związana z małym zagęszczeniem populacji niedźwiedzia, niewielką liczbą zwierząt gospodarskich oraz lokalizacją działalności rolniczej w pobliżu zabudowań. Przeprowadzone wstępne badania nad wzorcami występowania szkód powodowanych przez niedźwiedzie na Ukrainie będą początkiem przyszłej współpracy między naukowcami z Ukrainy i Polski w zakresie ochrony tej transgranicznej populacji niedźwiedzia brunatnego.