Zagadka niedźwiedzi brunatnych z Wysp ABC

Pomimo szeroko zakrojonych badań genetycznych, ewolucyjne pokrewieństwo między niedźwiedziami polarnymi a niedźwiedziami brunatnymi jest przedmiotem trwającej debaty. W centrum kontrowersji są alaskańskie niedźwiedzie brunatne z Wysp ABC w Archipelagu Aleksandra, których mitochondrialne DNA było bardzo podobne do DNA niedźwiedzia polarnego (DNA mitochondrialny dziedziczy się tylko po matce). Autorzy najnowszych badań sugerują, że „enigmatyczne niedźwiedzie brunatne z Wysp ABC wywodzą się z populacji niedźwiedzi polarnych, przypuszczalnie odizolowanej w wyniku cofnięcia się lodu morskiego pod koniec ostatniego zlodowacenia”. Z powodu ocieplenia klimatu stały ląd Alaski został wówczas skolonizowany przez niedźwiedzie brunatne. Migrujące samce niedźwiedzia brunatnego mogły przepłynąć morze, zasiedlić Wyspy ABC i tam krzyżować się z samicami niedźwiedzia polarnego przez tysiące lat. „W rezultacie, niedźwiedzie z Wysp ABC ostatecznie wyglądają i zachowują się jak niedźwiedzie brunatne, jednocześnie wciąż utrzymując ślady swej „polarnej” przeszłości w mitochondrialnym DNA”, donosi serwis naukowy Science.