IBN o współpracy polsko-ukraińskiej

Doświadczenia z badań przeprowadzonych przez członków naszego zespołu, dotyczących szkód spowodowanych przez niedźwiedzie brunatne w Karpatach Ukraińskich, zostały opublikowane w najnowszym numerze „International Bear News”. Raport zatytułowany „Na szlaku szkód spowodowanych przez niedźwiedzia brunatnego w Ukraińskich Karpatach” pokazuje, że ludzie i niedźwiedzie mogą współistnieć bez większych konfliktów na terenie Ukrainy, która nie posiada systemu kompensacji tego typu szkód. Zgromadzone informacje stanowią cenny materiał, który zostanie wykorzystany podczas badań prowadzonych w ramach aktualnie realizowanego projektu pt. „Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek-dzikie zwierzęta”. Raport do pobrania TUTAJ.