ViviLnk

Niedźwiedzie i drogi

Duże drapieżniki są znane z tego że zmieniają swoją aktywności w zależności od relacji z ludźmi. Najprostszym sposobem na uniknięcie kontaktów z ludźmi jest prowadzenie bardziej nocnego trybu życia. Tak więc, ich „nocne życie” staje się tym bardziej intensywne im większa jest działalność człowieka na danym obszarze. Biorąc pod uwagę, że infrastruktura drogowa jest dobrym wskaźnikiem ludzkiej ingerencji, naukowcy ze skandynawskiego projektu badawczego dotyczącego niedźwiedzia brunatnego (ang. Scandinavian Brown Bear Research Project) odkryli, że niedźwiedzie przemieszczają się bardziej intensywnie o zmierzchu i w godzinach nocnych, a mniej w ciągu dnia na obszarach o większym zagęszczeniu dróg, w porównaniu do obszarów bez nich. Link do artykułu TUTAJ. Autorzy sugerują ograniczenie rozbudowy dróg oraz zmniejszenie natężenia ruchu na drogach już istniejących w celu utrzymania wysokiej jakości siedlisk odpowiednich dla dużych drapieżników. Podobna propozycja została zawarta w Planie Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego w Polsce, gdzie zarekomendowano, aby nieliczne obszary bez infrastruktury drogowej znajdujące się w polskich Karpatach pozostały wolne od dróg, a tym samym, wolne od ingerencji człowieka.