Wolontariusze mile widziani

Od drugiej połowy sierpnia do połowy listopada 2014 w polskiej części Karpat będziemy prowadzić genetyczny monitoring wschodniego segmentu populacji niedźwiedzia brunatnego. Prace terenowe będą polegały na kontrolowaniu pułapek włosowych oraz pobieraniu prób ze świeżych odchodów wzdłuż transektów. Intensywne prace terenowe będą  prowadzone w 12-sto dniowych sesjach. Pokrywamy koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zapewniamy także transport w teren badań. Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do zespołów terenowych, prosimy o kontakt z Carlosem Bautista: carlos@iop.krakow.pl.