A brown bear family photo-trapped at a hair-trapping station in the Northeastern Carpathians (SE Poland) while rubbing against a smola tree-trap.

Efektywność nieinwazyjnych pułapek włosowych w badaniach niedźwiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją naszego zespołu. Artykuł pt. Effectiveness of different types of hair traps for brown bear research and monitoring, opublikowany w czasopiśmie PLOS ONE, prezentuje wyniki badań nad efektywnością pułapek na włosy, powszechnie wykorzystywanych w badaniach i monitoringu niedźwiedzi brunatnych. Autorzy rekomendują stosowanie pułapek zanęcanych smołą bukową, których efektywność rośnie wraz z czasem, osiągając sukces zbliżony do pułapek zainstalowanych na drzewach naturalnie wykorzystywanych przez niedźwiedzie do ocierania się.

Link do artykułu autorstwa Teresy Berezowskiej-Cnoty, Ignacio Luque-Márquez, Isabel Elguero-Claramunt, Katarzyny Bojarskiej, Henryka Okarmy i Nurii Selva: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186605