Oświadczenie Large Carnivore Initiative for Europe IUCN/SSC Specialist Group w sprawie dokarmiania dużych drapieżników i ich ofiar

Large Carnivore Initiative for Europe IUCN/SSC Specialist Group (LCIE) przygotowała w ostatnim czasie oświadczenie (tzw. policy support statement) dotyczące stosowania dokarmiania dzikich zwierząt, jako jednego z narzędzi zarządzania populacjami dużych drapieżników i ich ofiar, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie populacjami niedźwiedzia brunatnego.

LCIE podkreśla pilną potrzebę i konieczność oceny praktyki dokarmiania dużych drapieżników z perspektywy kulturowej, ekologicznej, ochronnej i prawnej. Więcej w dokumencie przygotowanym przez ekspertów LCIE – poniżej.

LCIE policy support statement regarding the use of artificial feeding as a management tool for large carnivore populations and their prey