Notka o warsztatach „Conservation Medicine in the Anthropocene” w Instytucie Ochrony Przyrody PAN

W dniu 15 maja tego roku w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, odbyły się nasze warsztaty Conservation Medicine in the Anthropocene: Applications of Modern 21st Century Technologies to the Assessment of Wildlife Health. Warsztaty prowadził gość specjalny, prof. David Janz (https://www.usask.ca/toxicology/people/faculty/david-janz.php). Czternaścioro uczestników i uczestniczek reprezentowało sześć instytucji. Siedmioro uczestników wygłosiło bardzo inspirujące prelekcje. Poniżej kilka zdjęć wydarzenia.

Powitanie uczestników warsztatów przez dyrektora ds. naukowych IOP PAN,  dr hab. Piotra Skórkę (fot. Nuria Selva)

Prowadzący warsztaty i keynote speaker, prof. David Janz, prezentujący nowe możliwości i nowe technologie stosowane w biologii konserwatorskiej (fot. Djuro Huber)

Uczestnicy warsztatów (fot. Nuria Selva)