Na dobrej drodze? – nowy artykuł „Performance of satellite telemetry in terrestrial wildlife research”

W najnowszym artykule na temat efektywności telemetrii satelitarnej w badaniach organizmów lądowych międzynarodowy zespół badaczy pod kierunkiem Maartena Hofmana dyskutuje, dlaczego obroże telemetryczne (GPS) są czasem skutecznym, a czasem nieskutecznym narzędziem w badaniach nad dzikimi zwierzętami. Poniższa praca, w której powstanie zaangażowani byli badacze z naszego zespołu, analizuje dane z ponad 3000 urządzeń telemetrycznych, w które zaopatrzono przedstawicieli 62 gatunków zwierząt lądowych w 167 projektach na całym świecie. Na skuteczność działania obroży wpływały zarówno wybór badanego gatunku, jak i jego środowisko życia i cechy osobnicze. Prawie połowa z zaplanowanych badań zakończyła się przedwcześnie, połowa z nich z powodu awarii technicznej urządzenia telemetrycznego. Producenci powinni dalej pracować nad ulepszeniem technologii.

Artykuł dostępny w czasopiśmie PLOS One http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0216223