Large carnivore long-distance dispersal events documented in Europe

Niedźwiedzie bez granic: przemieszczanie się drapieżników na dalekie dystanse w zdominowanych przez człowieka krajobrazach

Duże drapieżniki występujące na terenie Europy wciąż przemieszczają się na dalekie dystanse w zdominowanych przez ludzi, rozdrobnionych krajobrazach. Przykładem niech będzie niedźwiedź Iwo, który podróżował z Tatr na Ukrainę przez Słowację i którego historię opisywaliśmy na naszej stronie. Większość z badanych osobników, które podejmowały tak dalekie wędrówki zginęła w drodze, również zabita w sposób legalny. Autorzy prezentowanych badań podkreślają niezwykle wysoką wartość tych właśnie osobników i konieczność ich ochrony, ponieważ to właśnie tacy podróżnicy pozwalają na utrzymywanie łączności rozproszonych populacji i wymianę puli genowej.
Zainteresowanych zapraszamy do artykułu autorstwa członków naszego zespołu: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00541