O zmysłach niedźwiedzi w „Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior”

Nasza koleżanka, dr Agnieszka Sergiel wzięła udział w międzynarodowym przedsięwzięciu pt. Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior wydawnictwa Springer, w części dotyczącej zmysłów niedźwiedzi, będącym tzw. „żyjącą” publikacją (będzie ona aktualizowana wraz z postępem wiedzy). Zachęcamy do przeszukiwania tego ciągle rozwijającego się źródła bardzo ciekawych informacji, które mogą służyć jako uzupełnienie podręczników i artykułów w czasopismach naukowych z tej dziedziny.

Rozdział o zmysłach niedźwiedzi można przeczytać tutaj https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-47829-6_1745-1