Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych w Krakowie

Informujemy o utworzeniu w Krakowie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, która rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku. Szkołę prowadzą Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera (jednostka koordynująca), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła doktorska będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: (1) nauki biologiczne, (2) rolnictwo i ogrodnictwo oraz (3) zootechnika i rybactwo.

Szkoła ogłosiła otwarcie procesu rekrutacji kandydatów na 6 stanowisk doktorskich na rok akademicki 2019/2020. Jednym z tematów jest ekologia przestrzenna niedźwiedzia brunatnego w krajobrazie zdominowanym przez człowieka.

Szczegółowe informacje o Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych znajdują się na stronie internetowej: https://www.botany.pl/index.php/pl/dzialalnosci/dzialalnosc-dydaktyczna/szkola-doktorska