Niedźwiedzie (i my) potrzebujemy więcej lasów

Nowa unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej planuje zwiększenie ilości, jakości i odporności lasów Unii Europejskiej. Proponowane działania są jednak zbyt schematyczne i uproszczone.

Polecamy list autorstwa Nurii Selvy i współautorów, opublikowany w czasopiśmie Science „Misguided forest action in EU Biodiversity Strategy”.

Polecamy również przygotowany przez Autorów film, gdzie przedstawiają główne tezy nowej unijnej strategii oraz pilną potrzebę ochrony starodrzewu, lasów pierwotnych i naturalnych procesów zachodzących w lasach.

Zapraszamy do oglądania: link https://youtu.be/U4kX7nJEgDk