Sierść do badań stresu: z cebulkami czy bez? – nowa publikacja!

Koncentracja kortyzolu w sierści jest szeroko stosowanym biomarkerem długotrwałego stresu i odzwierciedla aktywność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w czasie aktywnego wzrostu włosa, kiedy to kortyzol z krwi zaopatrującej mieszek i cebulkę włosa, wnika w jego tkankę. W badaniach ekofizjologicznych z wykorzystaniem tkanek keratynowych istnieją jednak różnice metodologiczne, które utrudniają ewentualne późniejsze porównania czy metaanalizy. Obejmują one np. ekstrakcję kortyzolu z prób zawierających tylko łodygi włosa (tj. bez cebulki, tak jak w przypadku włosów zgolonych czy uciętych tuż przy skórze) lub całe włosy (tj. z obecną cebulką, jak w przypadku prób wyskubanej sierści czy pozostawionej w pułapkach włosowych). Ujednolicenie prób przed ich ekstrakcją jest bardzo czasochłonne, jeśli konieczne jest np. obcięcie cebulek we wszystkich próbach. Przeprowadziliśmy więc eksperyment, w którym porównaliśmy koncentrację kortyzolu w sparowanych próbach sierści pobranych od 30 osobników niedźwiedzi brunatnych z populacji skandynawskiej. Okazało się, że poziom kortyzolu w próbkach sierści z cebulkami jest istotnie wyższy niż w tych, w których cebulki zostały usunięte przed ich ekstrakcją. Wpływ obecności cebulek w próbie pozostał znaczący także po uwzględnieniu płci i wieku badanych osobników. Ujednolicenie metod pobierania i przygotowywania prób sierści w badaniach stresu, a także innych badaniach hormonalnych, umożliwi prawidłowe porównania i zoptymalizuje nakład pracy w badaniach ekofizjologicznych.

Badania przeprowadziliśmy we współpracy z Centrum Toksykologii Uniwersytetu Saskatchewan w Saskatoon w Kanadzie, weterynaryjną firmą RGL Recovery Wildlife Health & Veterinary Services w Saskatoon, Zakładem Weterynaryjnych Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Saskatchewan w Kanadzie, norweskim Uniwersytetem Nauk o Życiu, a także Uniwersytetem Południowo-Wschodniej Norwegii.

Z publikacją można się zapoznać tutaj https://academic.oup.com/conphys/article/8/1/coaa003/5719526