indicators of exposure to toxic metal environmental pollution in brown bears

Metale ciężkie w sierści i krwi niedźwiedzi – nowa publikacja w ramach badań ekotoksykologicznych w naszym zespole!

Pod kierunkiem dr Mai Lazarus i jej zespołu z Instytutu Badań Medycznych i Bezpieczeństwa Pracy w Zagrzebiu zbadaliśmy poziom metali, takich jak As, Cd, Hg, Tl, Pb, Mg, Ca, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se oraz Mo w sierści oraz we krwi niedźwiedzi brunatnych populacji dynarskiej (Chorwacja) i karpackiej (Polska), a także ich związek z markerami stresu oksydacyjnego (dysmutaza ponadtlenkowa, SOD; peroksydaza glutationowa, GSH-Px; aldehyd malonowy, MDA). Zawartość ołowiu była najwyższa zarówno we krwi, jak i w sierści niedźwiedzi, a u czterech spośród 35 badanych osobników jego koncentracja we krwi wyniosła powyżej 100 μg/L. Stwierdziliśmy pozytywną zależność między poziomem ołowiu a aktywnością SOD we krwi, jednak poziom tej aktywności i zawartość niektórych metali spadały u starszych osobników. Ogólnie wyższą aktywność SOD i poziom niektórych metali we krwi wykryliśmy u samic. Ustalone wartości podstawowe dla metali i metaloidów umożliwią przyszłą ocenę ryzyka zarówno w wolnożyjących populacjach niedźwiedzi brunatnych, jak i u niedźwiedzi w niewoli.

W badaniach wzięli udział także nasi współpracownicy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Zagrzebiu, Instytutu Ruđera Boškovića w Zagrzebiu, Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Z artykułem można zapoznać się tutaj https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109166