O niedźwiedziach w Białowieży w „International Bear News”

Rok 2019 był szczególnie bogaty w obserwacje niedźwiedzi pojawiających się na nowych obszarach. Jesienny numer czasopisma „International Bear News” zawiera artykuł Nurii Selvy na ten właśnie temat, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji niedźwiedzi pojawiających się w Puszczy Białowieskiej wiosną 2019 r.

Więcej informacji w załączonym artykule.