fot. CBBP

O projektach „przywracania stanu pierwotnego” w „Geographical”

W najnowszym numerze czasopisma „Geographical” Jacob Dykes, z pomocą członka naszego zespołu, Carlosa Bautisty, opisał obecnie realizowane projekty „przywracania dzikiej przyrody” (rewildling) w Europie. Od kilkunastu lat obserwuje się zwiększające się rozmieszczenia populacji wielu gatunków drapieżników na naszym kontynencie. Efektem są nie tylko zmiany przyrodnicze, ale również społeczno-ekonomiczne.

Biorąc pod uwagę ograniczoną przestrzeń Europy, zmieniające się i przekształcane siedliska, a także gęstość zaludnienia, entuzjaści „przywracania dzikiej przyrody” (rewildling) przedstawiają nowe rozwiązania i nowe podejście do odtwarzania, renaturyzacji i powrotu do „stanu pierwotnego”.

Zainteresowanych odsyłamy do artykułu „Bringing back the beast: rewilding projects are expanding European carnivore ranges