O środkach ostrożności w badaniach i w obsłudze niedźwiedzi

Jak dotąd nie ma dowodów na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u niedźwiedzi. Niemniej jednak, podczas ich obsługi czy wykonywania badań związanych z koniecznością ich immobilizacji, należy wziąć pod uwagę możliwość przeniesienia infekcji przez ludzi. Może to mieć poważne skutki dla zdrowia i dobrostanu niedźwiedzi oraz dla ich ochrony. Z związku z tym międzynarodowe stowarzyszenie IBA (International Association for Bear Research and Management), zrzeszające ekspertów i specjalistów z wielu dziedzin nauki oraz zarządzania populacjami niedźwiedzi, przygotowało przydatne informacje dotyczące bioasekuracji w pracy z tymi zwierzętami.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z udostępnionymi przez IBA zasobami, a także badaniami patogenów wirusowych u niedźwiedzi brunatnych prowadzonych w ramach projektu BearHealth.