Poradnik szacowania liczebności drapieżników

Zapewnienie rzetelnych oszacowań liczebności populacji dzikich drapieżników ma zasadnicze znaczenie dla właściwego zarządzania i ochrony gatunków. Teresa Berezowska-Cnota, Djuro Huber, Agnieszka Olszańska, Nuria Selva i Agnieszka Sergiel z naszego Instytutu są współautorami przeglądu dotyczącego metod stosowanych do szacowania względnej liczebności i zagęszczenia populacji dziewięciu europejskich gatunków dziko żyjących drapieżników, w tym niedźwiedzia brunatnego. Oprócz praktycznych wskazówek, jak zapewnić wiarygodne szacunki, dokument wskazuje wady i zalety różnych technik.

Raport powstał w ramach projektu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), którego głównym celem jest zebranie informacji na temat rozmieszczenia geograficznego, liczebności i struktury wybranych gatunków dzikich zwierząt, mogących mieć wpływ na zwierzęta gospodarskie i zdrowie ludzi.

Dokument można pobrać tutaj: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1947