fot. Tibor Pataky

Włączyć światło! Światło dzienne wyzwala aktywność seksualną niedźwiedzi brunatnych – nowa publikacja!

Co wyzwala aktywność seksualną u dziko żyjących zwierząt? Próby odpowiedzi na to pytanie to prawie „misja niemożliwa”.

Bardzo rzadko udaje się zaobserwować momenty kopulacji u dzikich niedźwiedzi brunatnych. Wciąż niewiele wiemy o ich zachowaniach godowych i czynnikach je wyzwalających czy na nie wpływających. Aby wypełnić tę lukę, międzynarodowy zespół 13 naukowców pod kierownictwem Alberto García-Rodrígueza z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zebrał informacje o obserwacjach kopulacji niedźwiedzi brunatnych z 36 obszarów znajdujących się w granicach rozmieszczenia tego gatunku, zasiedlającego duże obszary Europy, Ameryki Północnej i Azji. Badaczy szczególnie interesowały daty rozpoczęcia aktywności seksualnej u niedźwiedzi oraz czas trwania tego okresu.

Niedźwiedzie brunatne osiągają szczyt aktywności seksualnej w okresie od maja do czerwca, ale mogą kopulować także poza typowym okresem godowym, czyli jesienią. Naukowcy dowiedli, że głównym czynnikiem determinującym rozpoczęcie sezonu godowego jest fotoperiod, czyli liczba godzin „dziennych”. Na podstawie zebranych obserwacji naukowcy wywnioskowali, że niedźwiedzie brunatne rozpoczynały aktywność seksualną, gdy dzień trwał ponad 14 godzin na dobę. Niedźwiedzie z obszarów południowych rozpoczynały sezon godowy i kojarzenia we wcześniejszych terminach, niż te z północnych obszarów w granicach zasięgu. Potwierdza to hipotezę, że to czynniki geograficzne wpływają na podjęcie aktywności godowej u niedźwiedzi brunatnych, co jest typowym wzorcem u różnych gatunków ssaków.

Więcej informacji w artykule: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24750263.2020.1801866