Doktorant poszukiwany! – projekt “Effects of climate and management on diet, stress and life history in brown bears”

Stanowisko dla doktoranta na Uniwersytecie Południowo-Wschodniej Norwegii (University of South-Eastern Norway) w ramach projektu „Effects of climate and management on diet, stress and life history in brown bears”.

Badania dotyczyć będą prowadzone w Skandynawii, we współpracy z naukowcami Scandinavian Brown Bear Project, Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Ludwig-Maximilian University Monachium, Niemcy. Badania dotyczyć będą wpływu pokarmu i stresu na historie życiowe niedźwiedzi brunatnych. Projekt ma być kontynuacją badań prowadzonych w ramach projektów “BearConnect”(Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks: a case study with the brown bear) i “GLOBE” (Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities).

Link do ogłoszenia