fot. Adam Wajrak

Niedźwiedzie brunatne i ich rola w rozsiewaniu nasion na duże odległości

Niedźwiedzie brunatne lubią jedzenie bogate w cukry, na przykład owoce, czego nauczyły nas już misie Yogi i BooBoo. Jednak nadal mamy stosunkowo mało informacji o tym, czy zjadanie owoców przez niedźwiedzie może być korzystne dla roślin.

Międzynarodowa grupa naukowców, którą kierował Alberto García-Rodríguez z naszego zespołu, zebrała informacje na temat liczby gatunków roślin owocujących oraz ich znaczenia w diecie niedźwiedzi brunatnych z 96 populacji z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Badacze przeanalizowali również wpływ zjadania owoców przez niedźwiedzia brunatnego na kiełkowanie nasion 11 różnych gatunków roślin powszechnie występujących w diecie niedźwiedzi Europy Środkowej.

Autorzy badań po analizie danych z całego świata, stwierdzili, że niedźwiedzie brunatne spożywają owoce ponad stu różnych gatunków roślin, a owoce stanowią jedną czwartą rocznej diety tych drapieżników. Większość nasion po przejściu przez układ pokarmowy niedźwiedzia nie jest uszkodzona i może kiełkować. Ponadto, niektóre zachowania niedźwiedzi, takie jak np. rozkopywanie gleby w pobliżu swoich nor, mogą stwarzać idealne warunki do kiełkowania nasion. W obszarach umiarkowanych i północnych duże zwierzęta owocożerne nie występują lub są rzadkie. Badacze sugerują, że niedźwiedzie brunatne mogą odgrywać istotną rolę w dynamice populacji roślin na półkuli północnej, ponieważ są odpowiedzialne za większość zdarzeń rozsiewania nasion na duże odległości.

Link do artykułu: www.nature.com/articles/s41598-020-80440-9