Odchody niedźwiedzie to bomby nasienne… na przekór ludziom – nowa publikacja!

Niedźwiedzie brunatne  pełnią ważną rolę w rozsiewaniu nasion, ponieważ intensywnie żerują na mięsistych owocach i wypróżniają się z nich w warunkach sprzyjających przeżyciu i kiełkowaniu roślin. Jednak niedźwiedzie są również zwierzętami oportunistycznymi i mogą przestawić swoją dietę na pokarmy pochodzenia ludzkiego, jeśli te stają się obfite, co może potencjalnie zagrozić usługom ekosystemowym świadczonym przez te zwierzęta.

Wyniki nowego badania prowadzonego przez członka naszego zespołu Alberto García-Rodríguez pokazują, że niedźwiedzie mogą nadal odgrywać ważną rolę jako rozsiewacze nasion w krajobrazach zmodyfikowanych przez człowieka, jeśli zarządzanie nimi jest odpowiednie. Badacze przeanalizowali za pomocą technik metabarcodingu DNA zawartość ponad 250 odchodów niedźwiedzi brunatnych zebranych w Tatrzańskim Parku Narodowym, obszarze chronionym położonym w silnie antropogenicznym regionie południowej Polski, odwiedzanym co roku przez ponad 3,5 miliona turystów. Pomimo życia wśród ludzi, tatrzańskie niedźwiedzie żywiły się niemal wyłącznie pokarmem naturalnym i wykazywały wyraźną sezonowość żywieniową związaną z fenologią zasobów.

Publikacja właśnie opublikowana w czasopiśmie Biological Conservation: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320721004286

Link do strony projektu BearConnect: http://www.bearconnect.org