Pierwszy doktorat obroniony w zespole!

Gratulacje dla doktora Alberto García-Rodrígueza za doskonałe badania i będącą ich podsumowaniem pracę  doktorską! Dr García-Rodríguez uzyskał stopień doktora przyznany przez Radę Naukową Instytutu Ochrony Przyrody. Badania dr Garcíi-Rodrígueza dotyczyły roli niedźwiedzi brunatnych w rozprzestrzenianiu nasion, zwłaszcza borówki czarnej Vaccinium myrtillus. W swojej pracy opisał on również wyniki porównania roli ptaków i ssaków występujących na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w rozsiewaniu nasion, m.in. borówki czarnej.

Istotną konkluzją zaprezentowanej pracy doktorskiej było stwierdzenie, że niedźwiedzie brunatne są jednymi z najskuteczniejszych rozsiewaczy nasion borówki czarnej i zapewniają zarówno unikalne, jak i uzupełniające usługi ekosystemowe rozprzestrzeniania nasion, nawet w zantropomorfizowanym środowisku. Badania dr dr Garcíi-Rodrígueza przyczyniły się również do zrozumienia „paradoksu” reprodukcyjnego borówki czarnej – rośliny, która produkuje ogromne ilości owoców, spożywanych przez liczne gatunki owocożerców, ale nadal rozmnaża się głównie klonalnie.