Gratulacje dla dra Carlosa Bautisty z okazji obrony pracy doktorskiej!

Na ostatnim posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody Carlos Bautista obronił swój doktorat! W  swojej pracy dokonał oceny naturalnych i antropogennych czynników mających wpływ na powstawanie czy istnienie konfliktów pomiędzy ludźmi a dziką przyrodą. Carlos badał m.in. w jaki sposób programy kompensacyjne (tj. odszkodowania za szkody powodowane przez dzikie zwierzęta, np. przez niedźwiedzie), cechy krajobrazu i produktywność lasów mogą wpływać na występowanie szkód w różnych skalach czasowych i przestrzennych.

Badania Carlosa pozwoliły stwierdzić, że to właśnie czynniki antropogeniczne odgrywają główną rolę w powstawaniu czy istnieniu konfliktów. Jednak tym, co wpływa występowanie szkód wyrządzanych przez niedźwiedzie (np. w pasiekach, sadach czy uprawach) są zarówno cechy krajobrazu, dostępność naturalnego pokarmu, jak i strach niedźwiedzi przed ludźmi. Badania te dają wskazówki jak przewidzieć gdzie i kiedy pojawi się prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu. Przestrzenne i czasowe szacunki ryzyka szkód mogą być cenną informacją dla służb ochrony przyrody czy administracji lokalnej, by ustalić gdzie i kiedy wdrożyć działania zapobiegające powstawaniu szkód, tak aby w sposób proaktywny łagodzić konflikty.